Categories Video Clip

7uppercuts trình làng music video mới

Wave Alpha là tên gọi của music video mới nhất của ban nhạc pop punk hiếm hoi tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những sáng tác bằng tiếng Việt hiếm hoi của 7uppercuts

Produced & mixed by Phu Nguyen (Beat Breakers Studios) & Kiet Brain (Wavestorm Studios)

Mastered by Kiet Brain (Wavestorm Studios)

Video by Dang Duong.