Categories Tin HEHEMETAL

Server media của HEHEMETAL hoạt động lại bình thường

Server media hiện được hosting tại FPT data center nên các bạn ở Việt Nam có thể yên tâm về tốc độ truyền tải. Còn đối với các bạn ở nước ngoài, tốc độ đường truyền có thể sẽ không nhanh bằng.