Categories Tiger Translate

Vài hình ảnh buổi kí tặng poster của My Chemical Romance

Ngay từ 15h30, các fans cuồng nhiệt đã có mặt

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/26d16f59.jpeg
Có cả những học sinh quốc tế

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/4bf925a8.jpeg
Nhóm đầu tiên được vào cổng

The image “http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/683e899a.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.
500 fans may mắn được vào cổng

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/4d1f7a5d.jpeg
Chờ đợi

The image “http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/52a20314.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.
Phấn khích

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/6b53623e.jpeg
Giờ vàng đã đến, 16h30 – 4 fans đầu tiên được kí tặng

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/27fc8c12.jpeg
Nụ cười rạng rỡ trên môi!

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/5450be98.jpeg
Một fans hâm mộ cuồng nhiệt MCR

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/2e87a92b.jpeg
Mang cả guitar vào để xin chữ kí

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/7c6ae689.jpeg
Các fans có poster và chữ kí vẫn cố nán lại ngắm tần tượng của mình

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/ebcfe58.jpeg
Thoáng có cả rocker (tay bass của End of road)

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/4f768656.jpeg
Gãy tay vẫn gắng đi lấy chữ kí của thần tượng

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/53ddcd0d.jpeg
Gerard – thủ lĩnh của MCR