https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/09/799b67e3.jpeg

click vào hình để có form đăng kí, hoặc bấm vào đây

Tiger Translate – Rock Your Passion là cuộc thi có mục đích tìm kiếm ra ban
nhạc rock xuất sắc nhất Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa, là để giới thiệu
anh tài rock ấy ra với thế giới.