Categories Tiger Translate

Danh sách và địa điểm thi bán kết

Bán kết tại khu vực miền Nam:

  • Thời gian: 19/12/2007
  • Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
  • Ban nhạc dự thi:

o Prophecy

o Sagometal

o Titanium

o Lazee Dolls

o Still Rock

o Old Friends

Bán kết tại khu vực miền Trung:

  • Thời gian: 26/12/2007
  • Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương, 185 Hoàng Diệu, Đà Nẵng.
  • Ban nhạc dự thi:

o Unlimited

o End of Road

o Black Friday

o Silent

o Khoai Lang Tây

Bán kết tại khu vực miền Bắc:

  • Thời gian: 30/12/2007
  • Địa điểm: Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hải Phòng – 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Ban nhạc dự thi:

o Final Stage

o Holy Redcross

o Stupant

o Hotsky

o Ngũ Cung

o Đông Đô


  • (Theo Tigermusic.com.vn)