Giờ/Ngày Thứ Sáu 28-04-06 Thứ Bảy 29-04-06 Chủ Nhật 30-04-06 Thứ Hai 01-05-06
20giờ15 The Peanut family(Sao Sáng) Công Danh(Sinco) Công Danh(Sinco) The Peanut family(Sao Sáng)
21giờ00 SagoMetal WishBand SagoMetal WishBand
21giờ45 Alpha Da Vàng MAXich Da Vàng