Categories Rock Việt

WỪU giới thiệu video clip Đi Dạo Phố

Video clip thực hiện bởi Falling HILL

{embedia media=http://www.youtube.com/v/V5fqYVNHsVM}

Uploaded by Fluckr on 16/Mar/2011

Album sắp tới của WỪU được tiết lộ sẽ bao gồm 33 track nhạc