Video clip được thực hiện bởi đạo diễn Thắng Vũ. Một vài hình ảnh về quá trình quay clip:

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 20/Sep/2011
Đạo diễn Thắng Vũ cùng ekip làm phim