Categories Rock Việt

TITANIUM bước vào phòng thu

Dự kiến album sẽ có 13 track nhạc và phát hành vào dịp cuối năm nay. Album mới này sẽ được thu âm và mix bởi Ngọc Lĩnh – guitarist của Microwave

http://pix.hehemetal.com/2008/07/24/25ce0e66.jpeg
Guitarist Chính Cương với cây guitar mới Jackson RR3

http://pix.hehemetal.com/2008/07/24/54d45dd.jpeg
Guitar Bảo Anh đang canh âm thanh

http://pix.hehemetal.com/2008/07/24/4eb8157c.jpeg
Cường Em thử trống

http://pix.hehemetal.com/2008/07/24/30dbf2d1.jpeg
Hoàng Mỹ – tay trống của Black Infinity đang tạm thời thay thế vị trí của Hoàng Nguyên (anh qua Mỹ cùng gia đình)

http://pix.hehemetal.com/2008/07/24/6ce2b87c.jpeg
Thu nháp phần vocal

http://pix.hehemetal.com/2008/07/24/6da7dc1b.jpeg