Dự kiến album sẽ có 13 track nhạc và phát hành vào dịp cuối năm nay. Album mới này sẽ được thu âm và mix bởi Ngọc Lĩnh – guitarist của Microwave

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/24/25ce0e66.jpeg
Guitarist Chính Cương với cây guitar mới Jackson RR3

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/24/54d45dd.jpeg
Guitar Bảo Anh đang canh âm thanh

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/24/4eb8157c.jpeg
Cường Em thử trống

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/24/30dbf2d1.jpeg
Hoàng Mỹ – tay trống của Black Infinity đang tạm thời thay thế vị trí của Hoàng Nguyên (anh qua Mỹ cùng gia đình)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/24/6ce2b87c.jpeg
Thu nháp phần vocal

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/24/6da7dc1b.jpeg