Categories Rock Việt

The Light tái xuất với demo Cứu rỗi

The Light là ban nhạc thrash metal Hà Nội thành lập năm 1993. Album debut của ban nhạc "Giấc mơ hoang tàn" phát hành năm 2003.

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/mp3-streaming/cuuroi.mp3 height=80}

Demo Cứu rỗi (thu live trong HRC Rock Show)

– Thành viên hiện tại:

  1. Trần Hà – Solo Guitar (sn 1972)

http://pix.hehemetal.com/2008/05/16/30c48b8c.jpeg

    2.   Hoài Thanh – Bass Guitar (sn 1973)

http://pix.hehemetal.com/2008/05/16/31413abc.jpeg

    3.   Trung Hiếu – Drums (sn 1976)

http://pix.hehemetal.com/2008/05/16/3c958ebf.jpeg

    4.   Anh Tuấn – Vocals (sn 1977)

http://pix.hehemetal.com/2008/05/16/2c9f49ae.jpeg

    5.   Thanh Tùng – Accord Guitar (sn 1978), thành viên mới http://pix.hehemetal.com/2008/05/16/69e2ecf9.jpeg

– Thành viên cũ:

  • Lê Anh Tuấn "Tuan Evils" – Vocal (sn 1974)
  • Phan Hữu Nghị – Guitar (sn 1972)
  • Đặng Trần Thi – Keyboard (sn 1976)

http://pix.hehemetal.com/2008/05/15/443c5fe6.jpeg
The Light tại Rock Storm


Hiện tại ban nhạc đang chuẩn bị cho những dự định album tiếp theo, hoàn thành những sáng tác mới. Các bạn có thể vào http://thelight.com.vn để tìm hiểu thêm về ban nhạc