Tầm cao – single mới của Microwave


Music video single mới vừa được giới thiệu trên Youtube là những hình ảnh tư liệu hơn 15 năm hoạt động âm nhạc của Microwave…

Music Video bởi Microwave.
Songwriters: Trần Ngọc Tùng
Composers: Microwave ft OzzyBui
Studio: Javana’s Home

► Listen to Microwave:
Spotify: http://tiny.cc/MicrowaveSpotify/
Apple Music:
http://tiny.cc/MicrowaveAppleMusic/
YouTube Music:
http://tiny.cc/MicrowaveYoutube/
Deezer:
http://tiny.cc/MicrowaveDeezer/


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: News

DON'T MISS