Tracklist của album "In Death We UniteD":

The image “https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/10/3b313373.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.

Black Wolf:

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/02/2e2bd664.jpeg

– Vùng Đất Anh Hùng
– Đoàn Quân Bất Tử

Disgusted:

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/02/7e936e2e.jpeg

– The Second Jester Race
– Proud to be an Idiot
– Dirty Minds

Black Infinity:

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/02/1b97091c.jpeg

– Lost Angels
– Apocalyptic ( The field of Loss )
– Embracing Hearts

Hiện album này bắt đầu được bán tại 81 Lý Chính Thắng – Q3 – Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 04/01 tới