Categories Rock Việt

SONGNAM.FIlms,Vn’s Films chính thức ra mắt Myspace

Songnamfilms đã thực hiện rất nhiều các video clip cho ban nhạc UnlimiteD- là ban nhạc cũ của Hưng. Cũng như một số ban nhạc nước ngoài. Video clip gần đây nhất songnamfilms thực hiện là Clip Ảo của ban nhạc Titanium.

Một số video clip do Songnamfilms thực hiện:

1, Salvation – UnlimiteD

2, Sad Me My Darlig – Black Infinity

3, The Last Curse – UNLIMITED

4, Behind the scene – Sad Me-BlackInfinity

 5, Ảo-T.I.T.A.N.I.U.M- live

Hưng cũng cho biết thêm là trong mùa hè năm nay, ban nhạc Black infinity của anh cũng sẽ thực hiện 1 video clip do chính Songnamfilms thực hiện.

Các bạn có thể vào Myspace của Songnamfilms tại địa chỉ : http://myspace.com/songnam_films

rating