Version 1 là
Tivi Full color version, version 2 feat với Nan Fe (The mourning Black
n White version). Các bạn có thể vào kênh youtube của ban nhạc để xem đầy đủ 2 version.

Hoặc các bạn có thể xem version chính thức ở mục Media hoặc bên dưới

{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=735 width=425 height=344}

http://hehemetal.com/pix/2009/05/15/54634ded.jpeg