SagoMetaL với 2 demo mới.

Hai demo mới nhất của SagoMetaL là "Giấc mơ hoà bình" và bài mang chính tên của ban nhạc "Sagometal". Ngày 7 - 10 tới đây, SagoMetaL sẽ tham gia vào Buổi sinh hoạt vào giao lưu của SRC. Các bạn có thể nghe 2 demo này ở phần Media .


The image “http://pix.hehemetal.com/2007/store/sago_1.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.

{moseasymedia media=http://www.xiklo.com/upload/2007/9/28/11/979fd_SagoMetaLsagometal.MP3}


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS