THÔNG BÁO MỚI VỀ ROCKVN 's CUP

Bảng A :Thái Bình-Bắc Giang- FC 60 Hàng Bạc-Rock of School
Bảng B :Juve FC-FC Rock Bụi-Nam Hà-Thanh Hoá.
Hiện tại đã đặt sân rồi (sân VĐ Triều khúc hay Tân Triều đều là 1 )

cụ thể là các buổi chiều Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ chủ nhật đầu tiên là ngày 6-11-2005…

đá bắt đầu từ 2h chiều đến 4h 30' chiều…mỗi sân đá 2 trận…..

lịch cụ thê như sau:Tuần 1: bảo anh em đến sớm (tầm 1h 30' ) để còn dự khai mạc…sau dó diễn ra các trận:

bảng A:

Thái Bình – Bắc Giang (2h-3h 10' )

60 Hàng Bạc – Rock of school (3h 15'- 4h 25' )

bảng B:

Juve FC – FC Rock Bụi (2h-3h 10' )

Nam Hà – Thanh Hoá (3h 15'- 4h 25' )

Tuần 2 : Diễn ra các trận :

bảng A:

Thái Bình – Rock of school (2h-3h 10' )

Bắc Giang – FC T60 Hàng Bạc (3h 15'- 4h 25' )

bảng B :

Juve FC – Nam Hà (2h-3h 10' )

FC Rocck Bụi – Thanh Hoá (3h 15'- 4h 25' )


Tuần 3: Diễn ra các trận :

bảng A:


Thái Bình – Bắc Giang (2h-3h 10' )

Bắc Giang – Rock of school (3h 15'- 4h 25' )

bảng B :


Juve FC – Thanh Hoá (2h-3h 10' )

FC Rocck Bụi – Nam Hà (3h 15'- 4h 25' )Tuần 4: Diễn ra các trận :

Nhất bảng A- Nhì Bảng B (2h-3h 10' )

Nhất bảng b- Nhì Bảng A (3h 15'- 4h 25' )

Bản đồ : http://img.photobucket.com/albums/v488/monster_chip/rock/svd.jpg


Thông tin lần 1 !