KOP là ban nhạc mở màn cho đêm diễn

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

I-Tễu đại diện từ Thủ đô với phong cách Nu Metal

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Black Infinity đẩy bầu “nhiệt” lên đỉnh điểm

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Quái Vật Tí Hon nhẹ nhàng, sâu lắng với từng câu chuyện kể trong mỗi câu hát

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Ngũ Cung là ban nhạc chốt hạ chương trình với những câu solo kỹ thuật của Guitar Trần Thắng và giọng hát cao vút của Hoàng Hiệp

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011

Uploaded by Fluckr on 22/Dec/2011