{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=869}

Hiện tại họ vẫn đang tìm kiếm những thành viên phù hợp để hoàn chỉnh đội hình, để tung ra các sáng tác tiếp theo. Hai thành viên sáng lập Pupa:

Uploaded by Fluckr on 13/Sep/2011

Nguyễn Hồng Phát : guitarist / composer
Nguyễn Hoàng Phú : bassist