Tham gia các show diễn trong tháng 10 năm 2008, đặc biệt là show diễn 4"Extreme Is Back" cực kì có ý nghĩa cùng với 2 band đến từ Nhật và Disgusted. Polar Lost mong muốn chuyên nghiệp hóa hơn với con đường death metal mà họ đã chọn. Việc giới thiệu logo chính thức cũng là một việc nằm trong kế hoạch dài hạn của band. Hãy chờ xem, Polar Lost sẽ có những điều thú vị nào dành cho các metalhead trong thời gian tới…

http://hehemetal.com/pix/2008/11/06/634c0f79.jpeg
Polar Lost logo
http://hehemetal.com/pix/2008/11/06/258a1611.jpeg
Porlar Lost symbol


Logo được thiết kế bởi Minh Kỳ – Drummer của ban nhạc.

Thành viên hiện tại của Polar Lost:

Vocal: Cổ Nhân
Guitar: Anh Duy
Bass: Hoàng Thông
Drum: Minh Kỳ

http://hehemetal.com/pix/2008/11/06/4d1db28b.jpeg

Một vài hình ảnh promo mới của Polar Lost

http://hehemetal.com/pix/2008/11/06/3a697a97.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2008/11/06/405b161f.jpeg