Những hình ảnh thực hiện video clip “Won’t Fade Away” – Black Infinity

Black Infinity vừa thực hiện xong việc quay music video của single  "Wont Fade Away" được ban nhạc tung ra hồi tháng 4/2009. Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện video clip này được ban nhạc giới thiệu


Video sẽ có 2 version và dự kiến tung ra và dịp hè sắp tới. Trong video clip có sự tham gia của Stu (người từng tham gia trong video clip Embracing Hearts) và guitarist Kan của ban nhạc Winfield

https://i0.wp.com/farm3.staticflickr.com/2721/4502860990_c3780027a4.jpg?w=1160

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2755/4502226697_9e5c6793c6.jpg?w=1160

https://i1.wp.com/farm5.staticflickr.com/4030/4502861062_0e7d2cd5bf.jpg?w=1160

https://i2.wp.com/farm5.staticflickr.com/4003/4502228931_6db083acb2.jpg?w=1160

Video clip được đầu tư kỹ lưỡng với khác nhiều địa điểm được chọn quay ngoại cảnh với 2 diễn viên

https://i1.wp.com/farm5.staticflickr.com/4026/4502875868_7c596bd8d4.jpg?w=1160

https://i2.wp.com/farm5.staticflickr.com/4008/4502229785_c6c5a653b1.jpg?w=1160

https://i0.wp.com/farm5.staticflickr.com/4036/4502863162_1806350cc3.jpg?w=1160

Hiện phần dựng video đang được thực hiện tại Song Nam Films

https://i2.wp.com/farm3.staticflickr.com/2799/4502229731_d25d09d715.jpg?w=1160
https://i1.wp.com/farm5.staticflickr.com/4068/4502864168_1fd4542d5a.jpg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS