Categories Rock Việt

Những hình ảnh thực hiện video clip “Won’t Fade Away” – Black Infinity

Video sẽ có 2 version và dự kiến tung ra và dịp hè sắp tới. Trong video clip có sự tham gia của Stu (người từng tham gia trong video clip Embracing Hearts) và guitarist Kan của ban nhạc Winfield

http://farm3.staticflickr.com/2721/4502860990_c3780027a4.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2755/4502226697_9e5c6793c6.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4030/4502861062_0e7d2cd5bf.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4003/4502228931_6db083acb2.jpg

Video clip được đầu tư kỹ lưỡng với khác nhiều địa điểm được chọn quay ngoại cảnh với 2 diễn viên

http://farm5.staticflickr.com/4026/4502875868_7c596bd8d4.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4008/4502229785_c6c5a653b1.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4036/4502863162_1806350cc3.jpg

Hiện phần dựng video đang được thực hiện tại Song Nam Films

http://farm3.staticflickr.com/2799/4502229731_d25d09d715.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4068/4502864168_1fd4542d5a.jpg