Những hình ảnh ấn tượng Rock Storm 2009 tại Cần Thơ

Những khoảnh khắc ân tượng của các rocker cũng như rockfans được ghi lại.


https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/7461b6b1.jpeg
Guitar Nhật Đông

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/4a64488c.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/14c8fe3c.jpeg
Bassist Hoàng Hiếu

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/5c796d65.jpeg
Keyboardist Hồng Ân

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/2af43eba.jpeg
Vocalist K-hau

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/47d4d495.jpeg
Prophecy

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/858a1e1.jpeg
Titanium

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/35fd99a8.jpeg
Vocalist "Cường em"

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/8c3a4f0c.jpeg
Bassist "Bảo em"

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/6f21bbb1.jpeg
Guitarist Chính Cương

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/730c432a.jpeg
Guitarist Bảo Anh

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/79d5c4a2.jpeg
Titanium

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/2c3e5da1.jpeg
Vocalist Tuấn Khanh

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/25139a85.jpeg
Guitarist Ngọc Tùng

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/2d598334.jpeg
Drummer Minh Trung

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/35ee7f97.jpeg
Microwave

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/3b62d4cd.jpeg
https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/5e2528a2.jpeg
Guitarist Ngọc Tùng

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/6329e0fd.jpeg
Bassist Anh Tuấn

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/65c415c3.jpeg
Trần Lập

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/66a3b582.jpeg


Và không quên những rockfans

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/5a7d89bb.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/5f8cc0ad.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/5f07e637.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/02/22/53f03248.jpeg

Photo: heoconkhatnuoc & metal51


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS