Categories Rock Việt

Nguyễn Tiến Hưng giới thiệu dự án solo

Mr. BlackheartedD thử nghiệm thể loại Electronic Trance Gothic. Anh chia sẻ “Mr. Blackhearted là solo project chỉ để thoả mãn những sở thích cá nhân thôi. Tôi vẫn luôn giữ vai trò tốt của mình trong sáng tác và lvocal cho Black Infinity “

Oh Baby Tonight! (Don’t be afraid of the Dark) la single đầu tay cho EP sắp tới. Những ca khúc khác đang trong quá trình hoàn tất
{embedia media=”http://mediaz.hehemetal.com/mediaz/bi/OH_BABY_TONIGHT.mp3″}

Music & Lyrics : Hung BlackhearteD

Go get dress and it’s all Black
My spaceships they’re waiting
And I will take you to the otherside
Oh paint your lips , It’s all Black
It’s hard to make you believe me that you won’t be alone
Oh baby tonight! I’m with you
Don’t be afraid of the Dark
It can’t reach out your heart anymore…

Uploaded by Fluckr on 14/Feb/2011

Các bạn có thể xem thông tin thêm tại http://www.myspace.com/hungblackhearted