Sân khấu lần này được thiết kế nằm ngang với sân vận động, chiều ngang hơn 41m với 2 dàn loa công suất lớn, 2 màn hình chiếu lớn và 1 màn hình led chính giữa sân khấu lớn nhất từ truớc đến nay (ngang 8,5m – cao 5m)

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2516/3995086882_2dbfc6315f.jpg

https://i0.wp.com/farm3.staticflickr.com/2504/3994327173_c213d9160f.jpg

https://i0.wp.com/farm3.staticflickr.com/2662/3994353785_e862fdd200.jpg

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2574/3995088396_44a1e37915.jpg

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2487/3995105578_151394ba7f.jpg


Từ sáng hôm nay (9-10) các ban nhạc bắt đầu tiến hành soundcheck

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2516/3994353725_44944d5963.jpg

https://i0.wp.com/farm3.staticflickr.com/2672/3994345415_5a905a8fce.jpg

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2615/3995105580_dd459fd463.jpg