Categories Rock Việt

Một vài hình ảnh chuẩn bị của “Đêm hội Rock III”

Sân khấu lần này được thiết kế nằm ngang với sân vận động, chiều ngang hơn 41m với 2 dàn loa công suất lớn, 2 màn hình chiếu lớn và 1 màn hình led chính giữa sân khấu lớn nhất từ truớc đến nay (ngang 8,5m – cao 5m)

http://farm3.staticflickr.com/2516/3995086882_2dbfc6315f.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2504/3994327173_c213d9160f.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2662/3994353785_e862fdd200.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2574/3995088396_44a1e37915.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2487/3995105578_151394ba7f.jpg


Từ sáng hôm nay (9-10) các ban nhạc bắt đầu tiến hành soundcheck

http://farm3.staticflickr.com/2516/3994353725_44944d5963.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2672/3994345415_5a905a8fce.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2615/3995105580_dd459fd463.jpg