http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/6fb1386a.jpeg
God Father đang soundcheck

http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/1ffbcdf3.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/3ddb25ab.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/4c26c14d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/480dee4c.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/57ef6739.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/37f9fec2.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/05/16/50b74f49.jpeg

Dark Night Return với Atmosphere, God Father, Polar Lost, Disgusted
19h 30 ngày 26 tháng 5 tại  Blue Star bar – tầng 5 Tòa nhà Alta Plaza, 91B2 Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình, Tp. HCM