http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/48c2b9e6.jpeg
Prophecy

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/67dc511d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/3ef8c0c7.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/4ae7a571.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/43160daf.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/398e300a.jpeg
Đông đảo các rockfans đến xem

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/50233fd8.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/274a06f6.jpeg
Microwave

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/4846d159.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/81a7abd9.jpeg
Da Vàng

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/76196280.jpeg
Titanium

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/26e6de54.jpeg
Black Infinity

http://hehemetal.com/pix/2009/03/06/89834ee2.jpeg
Ngũ Cung


Tất cả đã sẵn sàng cho đêm bão đổ bộ tối nay: 20h ngày 6 tháng 3 tại Sân vận động Quân khu 7.