Categories Rock Việt

Một số hình ảnh đêm Cá Vàng 5

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20558_391eb5ec.jpeg

Mở đầu với 1 chiếc motor phân khối đi ra từ phía sau sân khấu.

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20560_398ace4b.jpeg

Little Nu với 3 sáng tác và 1 bài cover.

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20566_78a2d54.jpeg

Giao lưu về chuyên đề motor với 1 thành viên của Hội motor thành phố.

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20568_5df9199.jpeg

Ban nhạc được mong đợi: Sương Mù với Symphonic Black Metal.

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20569_16392587.jpeg

Sương Mù cover Nymphetamine của Cradle of Filth khá tốt. Kết thúc bởi Final Countdown theo style của Norther.

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20570_f4d86c7.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20575_212250a4.jpeg

StillROCK với những bản cover Rock n Roll và Heavy Metal làm thấy lại không khí Rock của những năm 80.

http://pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20576_98e35e6.jpeg

Guitarist Trung Thành (StillROCK và SagoMetal)