{embedia media=http://www.youtube.com/v/rwMIbGQlnMk}

Video thực hiện bởi đạo diễn Thành Thôi
Cinematography: Thành Thôi, Gin & Duy JoSeph
Ánh sáng: Thành Thôi, Gin & Sid
Edit & Color Grading by Thành Thôi
Produced by IC Production

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7007/6464723749_e6851cf58f.jpg