Ban nhạc crossover đến từ Hà Nội tiếp tục giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới của mình.

Hiện tại thì Cút Lộn vẫn đang trong quá trình thực hiện album đầu tay của mình