Categories Rock Việt

Giới thiệu Vietnameserocksite Myspace

Có thể thấy những cái tên quen thuộc như: SYG, Disgusted, Sói Đen, Silent, Final Stage, Atmosphere, Black Infinity… ở địa chỉ này. Hi vọng đây sẽ là nơi mà bạn bè quốc tế có thể biết đến tình hình Rock ở Việt Nam. Người sáng lập ra Vietnameserocksite vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình.

http://pix.hehemetal.com/2007/11/23/4a8848b5.jpeg

Các bạn có thể vào http://www.myspace.com/vietnameserocksite