Giao Chỉ tiếp tục tung ra 2 demo

Ban nhạc Giao Chỉ đang chuẩn bị cho 1 album EP  với nhiều sự thay đổi  và những thể nghiệm mới. Hai bản demo mới "Ta là Ma" và "Chạy Mau" vừa được ban nhạc giới thiệu


{moseasymedia media=https://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=798 autoplay=false height=50}

Ta là ma

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/giaochi/chaymau_demo.mp3 autoplay=false height=50}
Chạy mau

http://farm5.staticflickr.com/4067/4613395561_e75068908d.jpg
Sau thành viên của Giao Chỉ: (trái sang phải)

+ Nguyễn Lê Hữu           (Bass)
+ Lê Đình Chung            (Guitar)
+ Phạm Trần Việt Nam   (Vocal)
+ Nguyễn Xuân Nguyên  (Keyboard)
+ Mai Thanh Nam          (Guitar)
+ Trương Công Tùng      (Drum)


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS