Categories Rock Việt

End of roaD – cái tên mới của Metal Việt Nam

End of roaD – Cùng Đường gồm 5 bài
1.Intro
2.Bóng Ma
3.Kẻ Hai Mặt
4.Đắng
5.Vết Xe
Vào ngày 8-10, ban nhạc sẽ có buổi giới thiệu album này tại 185 Hai Bà Trưng

Được thành lập vào giữa năm 2006, ban nhạc End of roaD chọn Death Metal là phong cách chính, bên cạnh đó là 1 số thể nghiệm với Metalcore. Thành phần ban nhạc:

  1. Thanh Lưu (guitars)
  2. Đoàn Kỳ (drums)
  3. Trung Hiếu (vocals)
  4. Đăng Khoa (bass)
  5. Văn Trung (guitars/vocals)

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//eor_1.jpg