Categories Rock Việt

Đồng hành cùng Black TV Channel

Các bạn có thể theo dõi tại http://www.youtube.com/user/Blackinfinity13666

http://farm3.staticflickr.com/2638/3745888890_b00746cba3.jpg

{moseasymedia link=http://www.youtube.com/v/PVb693HADaM&hl=en&fs=1& width=560 height=340}

Số thứ 6 của Black TV Channel