Đội hình mới của Black Infinity 2008

Tháng 4 này, tay bassist Tiger Vũ vừa trở về Việt Nam với kì nghỉ hè của mình. Đội hình Black Infinity đã đầy đủ. Sáu viên đạn của khẩu ru-lô đen ngòm đã lên nòng. Họ đã sẵn sàng bùng nổ. Những hình ảnh mới nhất của Black Infinity


https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/6fabb895.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/4754df3d.jpeg?w=1160
Nguyễn Tiến Hưng – vocal

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/154f4374.jpeg?w=1160
Đặng Thái Sơn – guitar

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/6f2a54b8.jpeg?w=1160
Tiger Nguyễn – guitar

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/5954634e.jpeg?w=1160
Tiger Vũ – bass

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/5686953c.jpeg?w=1160
La Cẫm Mãn – keyboard

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/48500753.jpeg?w=1160
Phạm Hoàng Mỹ – Drum

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/29/4ff27007.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS