Categories Rock Việt

Đội hình mới của Black Infinity 2008

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/6fabb895.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/4754df3d.jpeg
Nguyễn Tiến Hưng – vocal

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/154f4374.jpeg
Đặng Thái Sơn – guitar

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/6f2a54b8.jpeg
Tiger Nguyễn – guitar

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/5954634e.jpeg
Tiger Vũ – bass

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/5686953c.jpeg
La Cẫm Mãn – keyboard

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/48500753.jpeg
Phạm Hoàng Mỹ – Drum

http://pix.hehemetal.com/2008/04/29/4ff27007.jpeg