Categories Rock Việt

Ca khúc mới của Black Infinity: Paint Yourself All Black

Bài hát viết dành cho tất cả tín đồ của nhạc Rock, rằng chúng ta hãy phủ lấy bản thân với một màu ĐEN vì đây chính là màu truyền thống… "Hãy là chính bản thân mình, đừng mặc lấy chiếc áo của người khác".

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/bi/Paint%20Yourself%20All%20Black.mp3 height=80}

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/3b2fb9db.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/53526780.jpeg

PAINT YOURSELF ALL BLACK
Music : Nguyen Tien Man
Lyrics : Jesus Christ , N.T.Hung , T.D.Khang

Let me guide you..To the world of darkness
With Hope in Pain….We Sacrifice
When You’re loving someone…just like kissing the illusion
That Holy Cross…To Nail me and You

Let Walk with me through this silent garden
Just one more step…We close to the end
" To Rest and Peace…Just come with me "
Choose the side….That you’re belonging to…

Chorus:
So Paint…Paint yourself all Black
To Hide Us from the World….Reality
So Paint ….Paint yourself All Black
To hide me from the Sun….The Sun of Truth…and you…
Blind me…You…Blind me….