“Một bài hát mới – rất mới của Bụi Gió, để cổ động cho tinh thần máu lửa của cộng đồng và cả nước ở giai đoạn trở lại này !” Single mới mang tên: “Đứng Lên”

Như một thông lệ quen thuộc, Bụi Gió Music với các sản phẩm âm nhạc nhân sinh nhật của ban nhạc. Năm nay đặc biệt hơn với kỉ niệm và đánh dấu chặng đường 10 năm của nhóm !
Music – Lyric – Arrangement: Bụi Gió
Artwork: Trần Trung Lĩnh
Director & Producer: Bụi Gió
Recording – Mixing – Mastering: Javana’s home