Categories Rock Việt

Bức Tường công bố artwork chính thức album Ngày Khác

Uploaded by Fluckr on 27/Sep/2010

Nhân sự của Bức Tường tham gia album:

Trần Lập: Front man/ Composer & Vocalist
Trần Tuấn Hùng: Guitarist
Trần Quốc Khánh: Guitarist
Nghiêm Mạnh Tuấn: Drums
Nguyễn Minh Đức: Bassist

Cộng tác âm nhạc:
Duy Hùng: Keyboards
Hồng ”Huế” – Đàn Đáy

Album sẽ được phát hành đồng loạt với hơn 50 đại lý trên toàn quốc và hàng trăm điểm bán lẻ sẽ được thông tin chi tiết trong thời gian tới đây.

Uploaded by Fluckr on 27/Sep/2010

(Theo buctuong.com)