Bức Tường công bố artwork chính thức album Ngày Khác

Album Ngày Khác sẽ được phát hành trong tháng 10 năm 2010 bởi Thăng Long Audio Visual


Uploaded by Fluckr on 27/Sep/2010

Nhân sự của Bức Tường tham gia album:

Trần Lập: Front man/ Composer & Vocalist
Trần Tuấn Hùng: Guitarist
Trần Quốc Khánh: Guitarist
Nghiêm Mạnh Tuấn: Drums
Nguyễn Minh Đức: Bassist

Cộng tác âm nhạc:
Duy Hùng: Keyboards
Hồng ”Huế” – Đàn Đáy

Album sẽ được phát hành đồng loạt với hơn 50 đại lý trên toàn quốc và hàng trăm điểm bán lẻ sẽ được thông tin chi tiết trong thời gian tới đây.

Uploaded by Fluckr on 27/Sep/2010

(Theo buctuong.com)

Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS