{moseasymedia link=http://www.youtube.com/v/gVvyquW4YZ8&hl=en&fs=1& width=560 height=340}

https://i0.wp.com/farm4.staticflickr.com/3568/3774170857_d5120422a9.jpg

https://i2.wp.com/farm3.staticflickr.com/2617/3774170865_04f2df1f26.jpg

https://i1.wp.com/farm4.staticflickr.com/3532/3774975756_19a390bdb8.jpg

https://i0.wp.com/farm3.staticflickr.com/2552/3774170977_dd7f89a4ed.jpg

Báo phát hành ngày 29/7