{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=778}

Ca khúc này phần nhạc sáng tác bởi: keyboard La Cẩm Mãn, guitarist Đặng
Thái Sơn và vocal Nguyễn Tiến Hưng. Phần lời do Nguyễn Tiến Hưng đảm
trách.

Một vài hình ảnh behind-the-scene của video clip này:

https://i2.wp.com/farm3.staticflickr.com/2782/4315839195_93711057ba.jpg

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2739/4315839245_7a86dd8aff.jpg

https://i2.wp.com/farm3.staticflickr.com/2736/4316572764_ed4a954acd.jpg

https://i1.wp.com/farm3.staticflickr.com/2773/4315839197_65f670614e.jpg