{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=777 height=50}

https://i0.wp.com/farm4.staticflickr.com/3456/3857710137_c6110a845b.jpg

WON’T FADE AWAY

Music & Lyrics : Nguyen Tien Hung

The night falls blue to plead for another Dawn

and i’m still there inside the harmony

I gave my heart to you

will it be safe ?

Won’t fade away

In my dying days

Won’t fade away

In my dying life

Do you still remember an Autumn rain ?

The leaves were there dancing on our way

You gave your heart to me

It will be safe

Won’t fade away,In my dying days

Won’t fade away ,In my dying life

Tears keep falling down

Tears keep falling down on your Fate

Won’t fade away

In my dying days ( You have to believe me )

Won’t fade away ( oh my little one )

In my dying life

Won’t fade away

In my dying days ( You have to believe me )

Won’t fade away ( oh my little one )

In my dying life

Được biết ca khúc được Black Infinity thu âm trong quá trình sáng tác tại home studio của ban nhạc. Các bạn có thể nghe lại bản thu chính thức của ca khúc Won’t Fade Away (có sự tham gia của Tố Phương) tại đây