Categories Rock Việt

Black Infinity bắt tay thực hiện album đầu tay

Ca khúc kế tiếp được ban nhạc thu âm có tên "Heaven Downfall 666". Một số hình ảnh của ban nhạc trong studio tại gia.

http://pix.hehemetal.com/2007/01/04/1c846350.jpeg
Trái sang phải: Tiến Hưng, Cường em, Tiger Nguyễn, Tiger Vu, Sơn

http://pix.hehemetal.com/2007/01/04/5f3d86cd.jpeg
Thái Sơn đang thu phần guitar

http://pix.hehemetal.com/2007/01/04/54897b65.jpeg
Tiến Hưng và Tiger Vu đang thu phần backing vocal cho "Heaven Downfall 666"

http://pix.hehemetal.com/2007/01/04/14e4fc3e.jpeg
Tiger Nguyễn chuẩn bị thu âm guitar

http://pix.hehemetal.com/2007/01/04/2d2c69f6.jpeg
Tiger Vu đang hoàn thành phần bass của mình để chuẩn bi cho khoá học kế tiếp ở Mỹ

http://pix.hehemetal.com/2007/01/04/20f974dd.jpeg
Thu background vocal

http://pix.hehemetal.com/2007/01/04/3e0c9c52.jpeg
Cường em