Ca khúc kế tiếp được ban nhạc thu âm có tên "Heaven Downfall 666". Một số hình ảnh của ban nhạc trong studio tại gia.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/04/1c846350.jpeg
Trái sang phải: Tiến Hưng, Cường em, Tiger Nguyễn, Tiger Vu, Sơn

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/04/5f3d86cd.jpeg
Thái Sơn đang thu phần guitar

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/04/54897b65.jpeg
Tiến Hưng và Tiger Vu đang thu phần backing vocal cho "Heaven Downfall 666"

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/04/14e4fc3e.jpeg
Tiger Nguyễn chuẩn bị thu âm guitar

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/04/2d2c69f6.jpeg?w=380
Tiger Vu đang hoàn thành phần bass của mình để chuẩn bi cho khoá học kế tiếp ở Mỹ

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/04/20f974dd.jpeg
Thu background vocal

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/04/3e0c9c52.jpeg
Cường em