Final Stage với ca khúc Bức tường kí ức: bấm vào đây để bình chọn

Cuộc Sốngs với ca khúc Bế Tắc: bấm vào đây để bình chọn

Cuộc Sốngs với ca khúc Ôi khốn khổ: bấm vào đây để bình chọn

Prophecy với ca khúc Đắng: bấm vào đây để bình chọn

Prophecy với ca khúc Giấc mơ: bấm vào đây để bình chọn

Negative với ca khúc Gió: bấm vào đây để bình chọn

Winfield với ca khúc Sương Đêm: bấm vào đây để bình chọn

Recycle với ca khúc Lời hứa: bấm vào đây để bình chọn

Recycle với ca khúc Nơi xa lạ: bấm vào đây để bình chọn

Nu Voltage với ca khúc Bật dậy: bấm vào đây để bình chọn

Cheekako với ca khúc Mặt trời lang thang: bấm vào đây để bình chọn


Holy Red Cross
với ca khúc Lối Thoát: bấm vào đây để bình chọn


Holy Red Cross
với ca khúc Cánh diều ước mơ
: bấm vào đây để bình chọn


Holy Red Cross
với ca khúc Cây và Gió: bấm vào đây để bình chọn

Black Infinity với ca khúc Paint yourself all Black: bấm vào đây để bình chọn


Black Infinity
với ca khúc Heaven downfall: bấm vào đây để bình chọn


Black Infinity
với ca khúc Lost Angels: bấm vào đây để bình chọn


Black Infinity
với ca khúc Apocalyptic: bấm vào đây để bình chọn


Black Infinity
với ca khúc Embracing Hearts: bấm vào đây để bình chọn