{embedia media=http://www.youtube.com/v/h2gM4DQ7eKI}

Big Foot theo đuổi dòng nhạc Alternative/Modern Rock. Các bạn có thể vào xem thêm thông tin ban nhạc tại http://www.facebook.com/bigfootband

https://i0.wp.com/farm6.staticflickr.com/5089/5354360101_56f800211a.jpg