Bassist mới của Titanium

Titanium vừa có thêm thành viên mới gia nhập, đó là tay bassist Bảo em. Bảo em vào thay thế cho vị trí của Minh Khôi. Một vài hình ảnh đội hình mới của Titanium trong phòng tập


http://pix.hehemetal.com/2008/05/17/48a2ad6b.jpeg
Tay bassist mới nào đây!

http://pix.hehemetal.com/2008/05/17/421675a3.jpeg
Tay trống Hào Nguyên

http://pix.hehemetal.com/2008/05/17/54233d76.jpeg
Guitar Chính Cương

http://pix.hehemetal.com/2008/05/17/6907d11f.jpeg
Vocalist Cường em

http://pix.hehemetal.com/2008/05/17/65da8065.jpeg
Guitar Bảo Anh

http://pix.hehemetal.com/2008/05/17/1ee420e9.jpeg
Titanium

http://pix.hehemetal.com/2008/05/17/254239d1.jpeg


Photo: Hung Gamen

Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS