Bassist mới của Titanium

Titanium vừa có thêm thành viên mới gia nhập, đó là tay bassist Bảo em. Bảo em vào thay thế cho vị trí của Minh Khôi. Một vài hình ảnh đội hình mới của Titanium trong phòng tập


https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/17/48a2ad6b.jpeg?w=1160
Tay bassist mới nào đây!

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/17/421675a3.jpeg?w=1160
Tay trống Hào Nguyên

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/17/54233d76.jpeg?w=1160
Guitar Chính Cương

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/17/6907d11f.jpeg?w=1160
Vocalist Cường em

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/17/65da8065.jpeg?w=1160
Guitar Bảo Anh

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/17/1ee420e9.jpeg?w=1160
Titanium

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/17/254239d1.jpeg?w=1160


Photo: Hung Gamen

Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS