Đội hình mới của Lazee Dolls gồm:

+ Minh Ngọc – Drums
+ Phương Hà – Vocal/Guitar1
+ Minh Thảo- Back vocal/Guitar2
+ Thanh Tâm – Bass

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/26/72f9fc01.jpeg

Ban nhạc cũng vừa tham gia ghi hình trong chương trình Nhịp Điệu Trẻ của VTV3 với đội hình mới.
Hiện tại ban nhạc vẫn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi Tiger Translate – Rock Your Passion.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/26/48caf52d.jpeg
Thanh Tâm – bassist mới của Lazee Dolls


Một số hình ảnh mới nhất của Lazee Dolls:

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/26/63c04d6c.jpeg
Chuẩn bị soundcheck

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/26/74be9ce0.jpeg
Lazee Dolls

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/26/5ef36c4b.jpeg
Trưởng nhóm: drummer Minh Ngọc

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/26/6c9cb163.jpeg