Xem Wacken Open Air 2012

Theo thường niên thì đại hội nhạc rock danh tiếng này diễn ra vào đầu tháng 8. Trên Youtube đã xuất hiện một số phần trình diễn của các ban nhạc tham gia festival này


Uploaded by Fluckr on 09/Aug/2012

{embedia media=http://www.youtube.com/v/BliCHXSbBck}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/YpDlzqrutso}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/BoSpE2x7Zv0}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/9cDB0hubYO4}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/MpZNlY-sUz4}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/wL4svGxu5Uc}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/YbwQg84Ji5w}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/rgP3Pzipmgs}

{embedia media=http://www.youtube.com/v/yhXOZzKLLaw}


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS