Sắp tới Cradle Of Filth có tour diễn ở châu Âu: ngày 20 tháng 7 tại Slovenia và 21 tháng 7 tại Đức.

Vài hình ảnh mới nhất của Cradle Of Filth trong Tour diễn tại Glasgow – Anh:

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/482670311_2c2f2e6a17_1fd5dc32.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/482670651_a0bda31040_3573e547.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/482670925_ac2d645c20_2e8c555b.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/482671037_c143230b50_f82a28d.jpeg