Thủ phạm giết Darrell là Nathan Gale – 1 fans cuồng của Pantera. Trong show diễn của Damageplan ở Columbus, Ohio, Nathan Gale đã từ sau sân khấu đi ra, nã súng vào Darrell.

Anh gắn bó với hãng đàn danh tiếng Washburn và Dean. Những hình ảnh Darrell quen thuộc với chùm râu đỏ, đi giày Converse, cổ đeo lưỡi dao cạo…

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/07/4b64a723.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/07/4a0e3764.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/07/3b130e17.jpeg

{moseasymedia media=http://media.clip.vn/media1/heheme/105627.flv autoplay=false}


Video Zakk Wylde và các rocker khác cho ra mắt khối đá tưởng niệm Darrell hồi tháng 5/2007

{moseasymedia media=http://media3.clip.vn/media1/heheme/105393.flv}


Những câu solo để đời của Darrell

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/07/63e930dc.jpeg

Cowboy from Hell – Rest in Peace