test

“Mỳ ghe” là cách nói gọn về chiếc thuyền trôi bềnh bồng giữa sông Hoài gần một năm nay, chỉ bán duy nhất món mỳ Quảng.  Tôi là dân miền biển, nhưng lần đầu tiên ăn mỳ trên ghe vẫn có cảm giác lắc lư “say” theo từng gợn sóng. Cái quán mỳ ghe lạ lẫm này bày 4 bộ [...]Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS