Categories Rock Thế giới

Sự mong chờ album thứ 2 của Aeon

Album đầu tay của Aeon là "Bleeding the False" phát hành bởi Unique Leader vào năm 2005.
Ban nhạc cũng vừa giới thiệu tay bass mới. Đó là Max Carlberg thành viên cũ của Oltued.

http://pix.hehemetal.com/2007/store/327_logo_418dd9d3.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/327_photo_37c7d8df.jpeg

Một vài hình ảnh của Aeon trong show diễn ở G:a Tingshuset – Östersund

(photo:Robert Walfridsson)

http://pix.hehemetal.com/2007/store/070602_02_1d136f9b.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/070602_14_2b072cfe.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/070602_20_359186c0.jpeg