{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/clips/DimebagTributeWishYouWereHerebackstage.flv}
‘Wish You Were Here’ với sự tham gia của Jerry
Cantrell (Alice In Chains), Scott Ian
(Anthrax), Lars Ulrich (Metallica) và Pearl Aday (cháu gái của Meatloaf)

"A New Level" (PANTERA cover) với Max Cavalera, Scott Ian và King Diamond

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/709fcd83.jpeg

Max Cavalera, Scott Ian

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/5883467d.jpeg
Tay guitar râu đỏ Scott Ian – người bạn thân của Darrell

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/58b5da12.jpeg
King Diamond

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/4bbc648d.jpeg
Kerry King và Vinnie Paul

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/6a28ee76.jpeg
Vinnie Paul – anh trai của Darrell

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/69d0c91b.jpeg
Trong ca khúc Wish You Here

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/466868d6.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/21/6611c4a5.jpeg
Các fans cùng tấm ảnh của Dimage Darrell

Rất tiếc trong Dime Tribute lần này ngoài sự hiện diện của Kerry King, Scott Ian thì không có mặt Zakk Wylde – một người bạn rất thân của Darrell